;

Nučická tajenka

anebo vycházka po Nučicích s úkoly a tajenkou

Tickets for Nučická tajenka.

Vycházka po Nučicích pro rodiny i jednotlivce vše věkových kategorií, schopných chůze různým terénem obce.

Délka trati je závislá na správnosti odpovědí, pokud zvolíte špatnou odpověď na hádanku, dojdete na chybné místo a musíte se vracet, pokud zodpovíte všechny hádanky správně, má trať 5,2 km po Nučicích. Při špatných odpovědích se může prodloužit. 

První vyjdou na trať v 15h. Další budou vpouštěni v několikaminutových intervalech. Seznam týmů bude předem připraven na základě předem přihlášených, přihlášení na místě budou startovat následně po nich.

Uzávěrka přihlášek: 19.9. 2020 v 15:00 (24h před začátkem závodu)

Dodatečná registrace do 15:30 na místě v den závodu 20.9.2020

 

 

 

 

Nučická tajenka

anebo vycházka po Nučicích s úkoly a tajenkou
Registration
Lidový dům Nučice

Tyršova 183, 252 16 Nučice, Česko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nučice pro život z.s.
Okružní 416, 25216 Nučice, Czech Republic

Company ID: 07664281

N/A

Partners

We'd like to thank our partners for helping us with the event

Comments