;

DECHEN "emaho" Concert Tour with The Jewel Ensemble

Tickets for DECHEN "emaho" Concert Tour with The Jewel Ensemble.

„emaho – příběh Arya Tara“ se jmenuje nádherné nové dvojalbum Dechen Shak-Dagsay. Je ráda, že může poprvé přijet do Prahy, aby naživo zahrála hudbu z tohoto alba i oblíbené kousky z jejich předchozích alb.

DECHEN je považována za průkopníka v kombinaci tradičního zpěvu tibetských manter se zvuky západní hudby a dlouhodobě je považována za zasvěcený tip mezi milovníky duchovní hudby. Díky spolupráci se švýcarským producentem Helge van Dykem se mezinárodní pozornost pro její hudbu zvýšila a přivedla ji do Carnegie Hall v New Yorku.

Spolupráce s Tinou Turner a Regulou Curti na albech „BEYOND“ získala celosvětové uznání. Od té doby je známá jako švýcarská umělkyně s tibetskými kořeny.

Nové album „emaho“ je věnováno energii starodávných manter podporujících mír, zejména poručnické bohyně Arya Tara. Tyto mantry podporují uvolnění kolektivní, pozitivní síly pro udržitelnější a mírumilovnější svět.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ENGLISH~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“emaho – the story of Arya Tara” is called the wonderful new double album by Dechen Shak-Dagsay. She is happy to come to Prague for the very first time to play live the music from the album, as well as popular pieces from their previous albums.

DECHEN is regarded as a pioneer in the combination of traditional singing of Tibetan mantras with Western music sounds and has long been considered insider tip among lovers of spiritual music. With the cooperation by the Swiss producer Helge van Dyk international attention for her music grew remarkable and took her to Carnegie Hall in New York.

Collaborating with Tina Turner and Regula Curti for the «BEYOND» albums received worldwide acclaim. Since then she is well-known as a Swiss artist with Tibetan roots.

The new album "emaho" is dedicated to the peace-promoting energy of the ancient mantras, especially of the tutelary goddess Arya Tara. This mantras support the release of a collective, positive power for a more sustainable and peaceful world.

DECHEN "emaho" Concert Tour with The Jewel Ensemble

Location
Venue sectors
Rudolfinum

Alšovo nábř. 12, 110 00 Praha 1-Staré Město, Česko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Bc. Magdaléna Dvořáková
Úvoz 27, 60200 Brno, Czech Republic

Company ID: 04286065
VAT ID: CZ8962065145

N/A

Comments