;

Konsolidační balíček jako příležitost pro systémovou proměnu českého výzkumu

Tickets for Konsolidační balíček jako příležitost pro systémovou proměnu českého výzkumu.

Tato konference přináší jedinečnou příležitost prohloubit si znalosti, diskutovat a vyměňovat si názory o aktuálních trendech a výzvách v oblasti vědy a výzkumu v České republice.

Během tohoto dne se seznámíte s pohledy předních expertů, kteří představí aktuální témata financování, mezinárodní spolupráce, strategických partnerství a dalších klíčových oblastí, které formují český výzkumný sektor.

Níže naleznete podrobný program našeho setkání. 

 

I. BLOK - VÝZKUMNÁ POLITIKA ČR V ČASE ÚSPOR A ŠKRTŮ

9:10 - 9:30 PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., náměstek ministryně pro vědu a výzkum 

  • Stav financování výzkumu a vývoje 

9:30 - 9:50 PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph. D., MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

  •  ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy) jako pomoc, anebo závislost? 

9:50 - 10:05 Mgr. Petr Filipi, MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

  • Role OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) v oblasti podpory výzkumu a vývoje

 

II. BLOK - FLEXIBILITA JAKO NEZBYTNOST

10:05 - 10:25 Ing. Jan Piskáček, Agentura pro podnikání a inovace 

  • Zapojení škol a výzkumných organizací v OP TAK

10:25 - 10:45 Michaela Vlková, Technologické centrum Praha 

  • Jak zvýšit šanci na úspěch v mezinárodních projektech 

10:45 - 11:05 Ing. Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou GNSS agenturou GSA, místopředseda AMSP

  •  Rozvoj strategické spolupráce univerzit a výzkumných organizací s průmyslem

 

III. BLOK - JAK NA TO?

11:30 - 11:50 Mgr. Ing. Jiří Marek, Masarykova univerzita, EOSC (European Open Science Cloud) 

  •  Otevřená věda a její inovační potenciál pro ČR 

11:50 - 12:10 Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA, CUIP (Charles University Innovations Prague) 

  •  Skryté poklady českého výzkumu pro komercionalizaci 

12:10 - 12:30 Mgr. et Mgr. Gabriela Langhammerová, Ph.D., NKC - gender a věda, Sociologický ústav AV ČR (Akademie věd České republiky) 

  •  Gender a genderová dimenze ve vědě a výzkumu

 

12:30 - 13:30 PANELOVÁ DISKUSE

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost, Univerzita Karlova

Ing. Libor Kraus - Prezident AVO (Asociace Výzkumných Organizací), předseda představenstva Comtes FHT

Ing. Karel Dobeš - Vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou GNSS agenturou GSA, místopředseda AMSP


Tato konference vznikla pod záštitou MŠMT.

Konsolidační balíček jako příležitost pro systémovou proměnu českého výzkumu

Registration
enforum event space, Praha

115b, Sokolovská 695, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

enovation
Sokolovská 695/115b, 18600 Praha, Czech Republic

Company ID: 27909751

Partners

We'd like to thank our partners for helping us with the event

Comments